U bent van harte welkom bij Psycholoog Leiden Irene Kurpershoek

Psychologiepraktijk Irene Kurpershoek karakteriseert zich door ervaring, deskundigheid, enthousiasme, en een aangename sfeer. De werkruimte is warm en kleurrijk ingericht. De praktijk is helaas niet rolstoeltoegankelijk, maar vanzelfsprekend is beeldbellen in deze situatie een optie.

Privacy

Vanwege de privacy richt Irene haar agenda zo in, dat u tijdens uw bezoek aan de praktijk nooit andere cliënten zult tegenkomen. Sinds de coronatijd is het beeldbellen erg populair geworden, ook binnen de praktijk van Irene. Beeldbellen gebeurt via Therapieland. Therapieland voldoet aan alle eisen die de beroepsverenigingen stellen.

Privacystatement

De praktijk beschikt over een privacystatement, dit is een verklaring over hoe uw gegevens in de praktijk van Irene worden beschermd. Er staat in welke gegevens Irene van u heeft en wat zij daarmee doet. Irene vraagt niet meer gegevens dan zij nodig heeft voor het onderhouden van contact met u, het uitvoeren van de behandeling, eventueel het contact met uw huisarts of andere hulpverleners, en -als u de kosten via de zorgverzekeraar vergoed wilt krijgen- uw zorgverzekeraar. Irene houdt zich aan de eisen die de wet hierin stelt.

Visie

Als psycholoog mag Irene een stukje op uw of jouw levenspad meewandelen. Dat ziet zij als een blijk van vertrouwen en dit zal zij niet schenden. Stappen zetten om weer verder te kunnen, dat is het doel van de gesprekken.

Het is een prettig idee dat niet alles tegelijk aangepakt hoeft te worden om dat doel te bereiken. Soms is het genoeg om over een deel van je leven weer grip te krijgen. Op een later moment kun je altijd weer besluiten nog verder op zoek te gaan naar andere onderwerpen die in je leven spelen. Zelfontwikkeling en inzicht gaan een leven lang door.

Irene gebruikt alles wat zij heeft geleerd tijdens studie, supervisie en bijscholingen om te kijken hoe zij deze kennis, samen met haar ervaring, in kan zetten om de begeleiding zo goed mogelijk op maat te maken.
Als client moet je je op je gemak voelen en er moet niets tegen je zin in gebeuren. Irene wil voorkomen dat je de deur uitgaat met het gevoel dat je iets niet had willen zeggen of niet had willen doen. Gelijkwaardigheid vindt zij heel belangrijk. Ook is er ruimte voor humor. Daarnaast hecht zij in haar praktijk veel waarde aan privacy. Zij richt haar agenda bijvoorbeeld zo in dat je nooit andere cliënten tegenkomt.

Het is een bijzonder moment om elkaar na afloop van de therapie de hand te schudden en te weten dat iemand zijn eigen weg kan vervolgen. Dat vindt Irene het mooiste van dit vak, dat zij iemand kan motiveren om het beste uit zichzelf te halen, zodat diegene uiteindelijk zelf verder kan.
 

Registraties

Irene Kurpershoek is

  • Gezondheidszorgpsycholoog BIG (GZ Psycholoog BIG); BIG registratienummer: 49056708525
  • Psycholoog NIP
  • Registerpsycholoog NIP
  • Eerstelijnspsycholoog, werkzaam binnen de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ).

Lidmaatschappen

Irene Kurpershoek is lid van

  • Nederlands Instituut van Psychologen, het NIP
  • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten, de LVVP.

Kwaliteitsstatuut en kwaliteitscertificaat

Psycholoog Leiden Irene Kurpershoek heeft een kwaliteitsstatuut en een kwaliteitscertificaat van de LVVP. Het kwaliteitsstatuut van de praktijk kunt u aanvragen via beveiligde e-mail.  

 

 

 

Vakanties, waarneming en crisissituaties

Als de praktijk door vakantie of anderszins gesloten is, dan maakt Irene individuele afspraken met u voor deze periode. Bij onvoorziene crisissituatie waarbij u de praktijk niet kunt bereiken, is dit de procedure: Neem contact op met uw eigen huisarts of met de huisartsenpost.

 

Wachttijd psychologische begeleiding

1 mei 2024

Op dit moment kunt u na ongeveer zeven weken terecht voor een eerste gesprek, dit is de aanmeldingswachttijd. Als tijdens deze intake duidelijk is dat uw probleem in de psychologiepraktijk van Irene thuishoort en u voelt zich hier op uw gemak, dan kunt u aansluitend starten met de vervolggesprekken, er is geen behandelwachttijd.
Hiermee voldoet de praktijk aan de zogenaamde 'Treeknormen', die de zorgaanbieders en de zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

Vragen, onduidelijkheden, klachten

Heeft u vragen, zijn er onduidelijkheden of klachten betreffende de hulpverlening of dienstverlening binnen de praktijk, dan wordt u van harte uitgenodigd deze met Irene te bespreken. Voelt u zich vrij om alles ter sprake te brengen wat u van belang acht en probeert u vooral dit gesprek niet uit te stellen.
Mocht u er samen met Irene niet uitkomen, dan bestaan er voor de psychologische begeleiding onafhankelijke geschillencommissies. De praktijk van Irene is via de beroepsverenigingen het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) aangesloten bij deze klachtenregelingen.

 

Contra-indicaties

Psycholoog Leiden Irene Kurpershoek is niet ingesteld op begeleiding van mensen met ernstige psychiatrische problematiek, zware depressieve klachten en alcohol- of drugsverslaving.

 

Informatie en kennismaken

Neemt u gerust contact met Irene op om een afspraak te maken of voor nadere informatie.

Telefoon: 06-10723426, irene@psycholoogleiden-kurpershoek.nl of per beveiligde e-mail.

Na het eerste contact per e-mail stuurt Irene u de uitgebreide praktijkinformatie toe.

Wilt u cliënteninformatie inzien van de  Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten, de LVVP, kijk dan op https://lvvp.info/voor-clienten/

Psycholoog Irene Kurpershoek in Leiden

Stuur een beveiligde mail naar Irene