Kosten psychologische hulp en coaching

Niet alle klachten komen helaas in aanmerking voor vergoeding; neem bij twijfel hierover gerust even contact met Irene op.

Vergoede zorg bij gecontracteerde zorgverzekeraar

Als uw klachten voldoen aan een diagnose die voor vergoeding in aanmerking komt, en u wilt de kosten via de zorgverzekeraar laten lopen, dan heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig, die gedateerd is vóór ons eerste contact. Op deze verwijzing moet staan dat het om de Gegeneraliseerde Basis GGZ (de GBGGZ) gaat. De huisarts geeft aan dat het om een ‘vermoeden van een DSM 5 stoornis’ gaat, de uiteindelijke diagnose wordt na diagnostiek in de praktijk bepaald.

Heeft de praktijk een contract met uw zorgverzekeraar afgesloten, dan worden de kosten via uw zorgverzekeraar geregeld. Houdt u per kalenderjaar wel rekening met het eigen risico. Er zit een limiet aan het aantal gesprekken dat u vergoed krijgt.

 

Vergoede zorg bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraar

U heeft een verwijzing van uw huisarts, gedateerd voor onze eerste afspraak. Op deze verwijzing moet staan dat het om de Gegeneraliseerde Basis GGZ (de GBGGZ) gaat. De huisarts geeft aan dat het om een ‘vermoeden van een DSM 5 stoornis’ gaat, de uiteindelijke diagnose wordt na diagnostiek in de praktijk bepaald.

Als uw diagnose in aanmerking komt voor vergoeding en u bent verzekerd bij een zorgverzekeraar waar de praktijk geen contract mee heeft, dan ontvangt u de facturen per email via Infomedics (voorheen FaMed). Na betaling kunt u deze facturen ter declaratie indienen bij uw zorgverzekeraar.

De Nederlandse Zorgautoriteit (de NZa) bepaalt jaarlijks het tarief van de vergoede zorg. Bij uw zorgverzekeraar kunt u navragen hoeveel procent van het NZa tarief u vergoed krijgt. Houdt u per kalenderjaar wel rekening met het eigen risico. Er zit een limiet aan het aantal gesprekken dat u vergoed krijgt. Hier vindt u de NZA tarieven voor 2024.

welke klachten worden vergoed?

Psycholoog Irene Kurpershoek in Leiden

Stuur een beveiligde mail naar Irene