Vergoede psychologische hulp bij Irene Kurpershoek in Leiden

Wanneer wordt psychologische hulp vergoed?

U krijgt alle kosten of een gedeelte van de kosten via uw zorgverzekeraar vergoed als uw klachten voldoen aan de criteria van enkele diagnoses en u een juiste verwijzing van uw huisarts heeft, gedateerd voor uw eerste afspraak bij Irene. Diagnoses die vergoed worden zijn bijvoorbeeld stemmingsstoornissen, zoals depressies en angsten.

Depressies zijn er in verschillende vormen; lichte, matige en ernstige. In de psychologiepraktijk van Irene kunt u terecht met lichte - tot matige depressieve klachten.

Ook zijn er vele soorten angststoornissen. Zo is er na een traumatische gebeurtenis vaak sprake van de angststoornis Posttraumatische stressstoornis (PTSS). Vermijdt u situaties uit angst of heeft u last van paniekaanvallen, dan is dit ook een diagnose op het spectrum van de angststoornissen.

De eetbuistoornis (BED) komt ook voor vergoeding in aanmerking.

Niet alle klachten komen helaas in aanmerking voor vergoeding. Neem bij twijfel hierover gerust even contact met Irene op.

Als uw klachten voldoen aan een diagnose die voor vergoeding in aanmerking komt, en u wilt de kosten via de zorgverzekeraar laten lopen, dan heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig, die gedateerd is vóór het eerste contact met de praktijk. Op deze verwijzing moet staan dat het om de Gegeneraliseerde Basis GGZ (de GBGGZ) gaat. De huisarts geeft aan dat het om een ‘vermoeden van een DSM 5 stoornis’ gaat, de uiteindelijke diagnose wordt na diagnostiek in de praktijk bepaald.

Verder wordt een behandelplan gemaakt volgens het Zorgprestatiemodel -het ZPM-, er moet een elektronisch patiëntendossier (EPD) aangemaakt worden, en er zijn verplichte tests om in te vullen.

Als u hierover meer informatie wilt, vraag Irene dan per beveiligde e-mail naar de uitgebreide praktijkinformatie.

Contract en diagnose

Als er een contract is tussen uw zorgverzekeraar en de praktijk van Irene en u voldoet aan een diagnose die door de zorgverzekeraar vergoed wordt én u heeft de juiste verwijzing, dan gaan de facturen rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Deze facturen worden door uw zorgverzekeraar betaald. Houdt u per kalenderjaar wel rekening met het eigen risico.

 

Geen contract, wel een diagnose

Als er geen contract is tussen uw zorgverzekeraar en de praktijk van Irene, maar u heeft wel een diagnose die door de zorgverzekeraar vergoed wordt en een juiste verwijsbrief van uw huisarts, dan ontvangt u de facturen per e-mail via Infomedics (voorheen FaMed). Na betaling kunt u deze facturen ter declaratie indienen bij uw zorgverzekeraar. De Nederlandse Zorgautoriteit (de NZa) bepaalt jaarlijks het tarief van de vergoede zorg. Bij uw zorgverzekeraar kunt u navragen hoeveel procent van het NZa tarief u vergoed krijgt. Houdt u per kalenderjaar wel rekening met het eigen risico. Er zit een limiet aan het aantal gesprekken dat u vergoed krijgt. Hier vindt u de NZA tarieven voor 2024.

Vergoeding mogelijk bij:

Angststoornissen:

paniekaanvallen

vermijdingsgedrag

fobieën

sociale fobie

gegeneraliseerde angststoornis

posttraumatische stressstoornis

Eetbuistoornis

Lichte- tot matige depressieve klachten

 

Psycholoog Leiden Irene Kurpershoek heeft in 2024 een contract afgesloten met:

Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

 

Niet alle klachten komen helaas in aanmerking voor vergoeding, zie de praktijkinformatie of neem gerust even contact op met Irene.

Psycholoog Irene Kurpershoek in Leiden

Stuur een beveiligde mail naar Irene