Irene Kurpershoek - GZ-psycholoog in Leiden

Irene Kurpershoek, geboren in 1957, studeerde in 1993 af in de klinische- en gezondheidspsychologie aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Irene is Gezondheidszorgpsycholoog BIG, Psycholoog NIP, Registerpsycholoog NIP, Eerstelijnspsycholoog / Generalistische Basis GGZ en lid van het NIP en de LVVP.

Voordat Irene ging studeren was zij werkzaam in de zorg en in de creatieve sector. Van collega’s en leidinggevenden kreeg zij het advies om psychologie te gaan studeren. Na een reis van enkele maanden meldde zij zich dan ook bij de universiteit in Leiden om deze studie te beginnen. Een keuze waar zij nooit spijt van heeft gekregen. Zij ervaart het als een pre dat zij, voordat zij psychologie ging studeren, gewerkt en gereisd heeft.  

Tijdens de studie deed Irene ruime ervaring op in het werken vanuit de cognitieve gedragstherapie.

Daarna maakte zij via opleidingen en bijscholingen kennis met een breed scala van therapievormen, zoals de rationeel emotieve therapie, de directieve therapie, de vrouwenhulpverlening, symbooldrama, analytische tekentherapie, creatieve therapie, beeldend werken, autogene training, mindfulness en positieve psychologie. Ook volgde Irene vele cursussen die zich richten op de behandeling van bepaalde klachten, zoals rouwverwerking en omgaan met verlieservaringen, slaapproblematiek, eetproblematiek, traumaverwerking, negatieve ervaringen op seksueel gebied.

Alhoewel Irene zich in de vijfentwintig jaar dat zij nu als psycholoog werkzaam is in vele therapievormen heeft ontwikkeld, ervaart zij steeds dat de opgedane praktijkervaring in de cognitieve gedragstherapie zijn waarde als basis behoudt.

Irene: ‘Veel beroepen worden lastiger uit te voeren naarmate je ouder wordt.
Als psycholoog bof je dan maar, want in dit beroep zijn leeftijd en ervaring juist een voordeel.’

Respectvolle, vakkundige en praktische aanpak

Direct na haar afstuderen heeft Irene in 1994 haar eigen psychologiepraktijk opgezet. Maatwerk, respect en een relativerende kijk op het leven zorgen voor een ontspannen sfeer in de praktijk. Met veel plezier en interesse volgt Irene nog steeds regelmatig bijscholingscursussen op diverse psychologische gebieden. Op deze manier blijft zij zich als psycholoog vakkundig bekwamen en verliest zij nieuwe ontwikkelingen binnen haar vakgebied niet uit het oog. Irene verstaat de kunst een vertaalslag te maken van theoretische kennis en methoden naar het praktisch werken met uw problemen en klachten.

 

Schrijven, dichten, illustreren en schilderen

Naast de werkzaamheden in de psychologiepraktijk treedt Irene sinds 2007 met haar creatieve werk naar buiten. Zij tekent, schildert, illustreert, schrijft en dicht. In al haar werk is een combinatie van ernst en humor te zien. Voor Irene werkt de combinatie psychologie en creativiteit positief op haar prestaties op beide vlakken.

Na een cursus creatief schrijven en individuele coaching op dit gebied schreef Irene in 2010 een boek over het herkennen van- en omgaan met verborgen verlieservaringen, getiteld Zakdoekje leggen, verborgen afscheid. Deze raamvertelling helpt om verschillende vormen van verscholen verlies in te zien en te verwerken, zodat er uiteindelijk rust gevonden wordt. Zo kan het leven weer omarmd worden en komt er ruimte vrij voor nieuwe kansen. Zakdoekje leggen is via Irene verkrijgbaar; irene@psycholoogleiden-kurpershoek.nl 

Informatie over exposities, workshops en andere activiteiten is te vinden bij ‘exposities’ op www.verhaalenbeeld.nl. Vind je het leuk om op de hoogte te blijven van Irene haar creatieve werk, meld je dan aan voor de nieuwsbrief via deze link.

Op www.irenekurpershoek.exto.nl is veel beeldend werk van Irene te zien en zijn blogs van haar hand te lezen.

naar contact

Psycholoog Irene Kurpershoek in Leiden