Kosten onvergoede psychologische hulp

Het kan zijn dat uw klachten aan een diagnose voldoen die niet door de verzekeraar wordt vergoed. In dit geval blijft u vanzelfsprekend altijd welkom om op eigen kosten de praktijk te bezoeken.

De zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (de NZa) noemen de kosten voor deze niet vergoede zorg Overig Product (OVP). Het NZa bepaalt jaarlijks het tarief voor dit OVP.

In 2021 is dit vastgesteld op € 114,41 per individueel gesprek van 45 minuten.

Om u als zelfbetaler tegemoet te komen zijn de kosten per individueel gesprek van 45 minuten in de praktijk van Irene € 98, afwijkende behandeltijden naar rato.

Bij diagnoses die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed, ontvangt u zelf maandelijks de factuur en maakt de kosten aan de praktijk over.

Deze factuur kunt u niet ter declaratie naar uw zorgverzekeraar sturen. U krijgt niets vergoed.

Soms is uw werkgever bereid de kosten van een individueel behandelingstraject op zich te nemen.

Als dit zo is, dan wordt het tarief van De Nederlandse Zorgautoriteit (de NZa) gehanteerd en wordt van tevoren afgesproken hoe lang uw traject gaat duren en naar wie de factuur gestuurd kan worden.

 

welke klachten worden niet vergoed?

Psycholoog Irene Kurpershoek in Leiden