Kosten psychologische hulp en coaching

Kosten vergoede psychologische hulp

2021: Als er een contract is tussen uw zorgverzekeraar en de praktijk van Irene en u voldoet aan een diagnose die door de zorgverzekeraar vergoed wordt en u heeft de juiste verwijzing, dan gaat de factuur in zijn geheel, na afronding van de therapie, naar uw zorgverzekeraar. Deze factuur wordt door uw zorgverzekeraar betaald; houdt u wel rekening met het eigen risico.

Afhankelijk van de zwaarte van uw klacht kunt u 300, 500 of 750 behandelminuten door uw zorgverzekeraar vergoed krijgen. Voor een gesprek van 45 minuten worden 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd gerekend. De tijd die gaat zitten in het uitlopen van gesprekken, e-mailcontacten, telefoontjes, het lezen van huiswerk en dergelijke, wordt meegeteld in het totale aantal behandelminuten.

2022: De zorgverzekeraars stappen in 2022 over op een ander systeem. Deze informatie kunt u binnenkort op deze website lezen. Vanaf 12 januari kunt u deze informatie opvragen bij Irene.

 

Geen contract, wel een diagnose

2021: Als er geen contract is tussen uw zorgverzekeraar en de praktijk van Irene, maar u heeft wel een diagnose die door de zorgverzekeraar vergoed wordt en een juiste verwijsbrief van uw huisarts, dan ontvangt u zelf per maand een tussennota over het aantal behandelminuten en betaalt deze aan de praktijk. Aan het eind van de behandeling ontvangt u een verrekening van de kosten en de eindnota. Deze eindnota kunt u ter declaratie naar uw zorgverzekeraar opsturen. Ook hier heeft u te maken met het eigen risico. Om onnodige verrassingen te voorkomen is het advies om vooraf bij uw zorgverzekeraar te informeren hoeveel u achteraf terugkrijgt.

De Nederlandse Zorgautoriteit (de NZa) bepaalt jaarlijks het uurtarief in de vergoede zorg. In 2021 is dit vastgesteld op € 114,41 per individueel gesprek van 45 minuten directe behandelminuten en 15 minuten indirecte behandelminuten. De tijd die gaat zitten in het uitlopen van gesprekken, e-mailcontacten, telefoontjes, het lezen van huiswerk en dergelijke, wordt meegeteld in het totale aantal behandelminuten.

2022: De zorgverzekeraars stappen in 2022 over op een ander systeem. Deze informatie kunt u binnenkort op deze website lezen. Vanaf 12 januari kunt u deze informatie opvragen bij Irene.

welke klachten worden vergoed?

Psycholoog Irene Kurpershoek in Leiden