Werkwijze GZ-psycholoog Leiden

Kennismaken en werkdoelen

Om uw zorgvraag en uw persoonlijke situatie in kaart te brengen, evenals uw wensen en verwachtingen, begint de begeleiding met een kennismakingsgesprek. U kunt tijdens dit gesprek ervaren of u zich binnen de praktijk op uw gemak voelt. Meestal heeft Irene na één gesprek voldoende informatie om in samenspraak met u werkdoelen te formuleren.

Bij psychologische begeleiding worden deze doelen verwoord in een behandelplan.

Een aanvullend gesprek of het afnemen van psychologische tests kan soms nodig zijn. Blijkt dat uw probleem meer zorg nodig heeft dan de praktijk kan bieden dan worden verwijsmogelijkheden met u besproken.

Komt uw hulpvraag in aanmerking voor vergoeding via de zorgverzekeraar, dan wordt u gevraagd enige vragenlijsten in te vullen.

Irene Kurpershoek is als psycholoog breed opgeleid en inzetbaar. Hierdoor kan zij gebruik maken van effectieve technieken uit verschillende therapieën binnen de psychologie.

Zo kunnen technieken en behandelmethoden uit de Rationeel Emotieve Therapie, Directieve-, Narratieve-, Cognitieve Gedragstherapie en Positieve Psychologie deel uitmaken van de begeleiding. Of speciale technieken, zoals bijvoorbeeld uit de Beknopte Eclectische Psychotherapie, de BEPP. Deze therapievorm leert u met ingrijpende gebeurtenissen om te gaan.

 

Het aanleren van assertiviteitstechnieken en het vertrouwd raken met gevoelens zijn vaak onderdeel van de begeleiding.

Als het u aanspreekt kan er ook met beeldende technieken gewerkt worden.

Voor het verminderen van eetbuien en overgewicht evenals het omgaan met verlieservaringen heeft Irene een eigen benaderingswijze en begeleiding ontwikkeld waarin haar verworven kennis en jarenlange ervaring op deze gebieden samenkomen.

 

Er vinden tijdens de begeleiding regelmatig evaluatiemomenten plaats om te bezien of de gesprekken aan uw verwachtingen voldoen, de juiste koers gevolgd wordt en er voldoende vooruitgang wordt geboekt om de beoogde doelen te realiseren.

 

contact

Psycholoog Irene Kurpershoek in Leiden

Stuur een beveiligde mail naar Irene